Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b, 02-797 Warszawa

+48 733 060 227, +48 790 416 019 bezmezhcompany@gmail.com

Kompleks do ważenia komponentów, mieszania i dozowania do gotowych pojemników

Urządzenie do automatycznego dozowania głównych komponentów do mieszalnika, wymieszania i dozowania gotowego produktu do worka  lub dalszego przeładowania w zależności od procesu technologicznego.

ZASTOSOWANIE:

Kompleks służy do przygotowania różnych mieszanek wieloskładnikowych składających się z suchych, sypkich, drobno rozproszonych składników:

  1. Mieszanki przemysłu spożywczego – mieszanki mleczne, mieszanki lodowe, karma dla zwierząt domowych, mieszanki piekarnicze i cukiernicze, odżywki dla sportowców, mieszanki funkcjonalne, dodatki do żywności, mieszanki smakowo-aromatyczne itp.
  2. Mieszanki przemysłu farmaceutycznego – preparaty w tabletkach, fitopreparaty, itp.
  3. Mieszanki perfumeryjne
  4. Mieszanki przemysłu chemicznego – chemikalia domowe (proszki do prania, detergenty), środki ochrony roślin, środki przeciwpasożytnicze, mieszaniny na bazie PCW, itp.
  5. Mieszanki paszowe, premiksy, przynęty na ryby.

 

Opis

Zestaw:

– dozowniki śrubowe do podawania komponentów mieszalnika;

– mieszalnik produktów sypkich na czujnikach wagowych;

– dozownik śrubowy gotowego produktu w pojemniki z lejem.

Zestaw, stopień automatyzacji i wydajności zgodnie z wymaganiami Klienta.

Zasada działania:

Komponenty z worków, big bagów lub innych pojemników podawane są do lejów przenośników śrubowych. Dla każdego elementu jest osobny przenośnik. Bunkry przenośnikowe składa się  z mieszadla i czujnika poziomu, który monitoruje produkt w zbiorniku.

Przenośniki na przemian podają składniki do mieszalnika w celu ich zważenia. Mieszarka, w której mieszane są drobne elementy sypkie, montowana jest na czujnikach wagowych. Moduły tensometryczne pozwalają na to, aby ważenie nie odbywało się przypadkowo w mieszalniku. Dla dokładnego dozowania komponentów przenośniki-dozowniki wyposażone są w funkcję płynnej dozypki.

Na sterowniku operator ustawia wagę dawki dla każdego składnika, płynne wypełnienie dla dokładnego ważenia, czasu mieszania i wyładowania gotowego produktu do zbiornika dozownika.

Do załadunku do mieszalnika medium i mikro dozowania – kompleks może być wyposażony w odpowiednie dodatkowe dozowniki, jak również dozowanie składnika płynnego przez dyszę.

Po zakończeniu mieszania produkt zostaje do leja dozownika (dozownik gotowego produktu do worka lub innego pojemnika). Zbiornik dozujący ma czujnik poziomu, który kontroluje napełnienie zbiornika i w razie potrzeby blokuje klapę mieszalnika. Waga dozowania określa się przy zamawianiu

Miejsce dozownika śrubowego gotowego produktu do worka – można zainstalować przenośnik śrubowy z bunkrem – do dalszego przeładunku produktu wzdłuż łańcucha technologicznego. Istnieje również możliwość wbudowania dodatkowego bunkra – urządzenia magazynującego.

Cały sprzęt jest hermetycznie połączony między sobą. Elementy stykające się z produktem wykonane są z nierdzewnej stali spożywczej.